Aktualności

9 lipca o godz. 17.oo odbędzie się zebranie przedwyjazdowe. Rodziców zakwalifikowanych uczestników proszę o zabranie książeczek zdrowia dzieci i wypełnionych formularzy zgłoszeniowych .

1.07.2013

Formularz zgłoszeniowy

 

,,Śladami Bursztynowej Komnaty ”

 

proszę o wypełnienie formularza, dołączenie CV ucznia  i przesłanie lub przyniesienie na zebranie przedwyjazdowe 

do dnia 9 lipca  2013 r.  na adres: i.kachlicka@chludowo.pl

 

Imię i nazwisko: 

Klasa :

Szkoła :                                           

Adres :

Pesel :

Imię i nazwisko rodziców:

_Matka: ……………..  Nazwa zakładu pracy………………………………………………..

Stanowisko……………………………………………………………………………………...

_Ojciec: ……………… Nazwa zakładu pracy……………………………………………….

Stanowisko……………………………………………………………………………………..

Telefon: kom. Matka…………………………. Ojciec……………………………………….

 

Ocena zachowania na koniec roku szkolnego 2012/2013……………………………………

Ocena z historii na koniec roku szkolnego      2012/2013……………………………………

 

 

 

  1. Czy interesujesz się  historią Polski ?.....................................
  2. Czy uczestniczyłeś już w wycieczkach/ projektach organizowanych przez Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom?....................
  3. Ile razy?…………Gdzie?………………………………………………………….
  4. Czy dziecko choruje przewlekle…………………………………………
  5. Czy dziecko zażywa lekarstwa?

6.      Jakie………………………………………….. ile razy dziennie…………

7.      Jak dziecko znosi jazdę samochodem  ………………..

8.       Czy dziecko jest uczulone na ukąszenia ( pszczoły,komara,kleszcza)……………

  

 

Temat tegorocznego konkursu plastycznego brzmiał: ,, Pamiętajmy o bohaterach II wojny światowej”. W kilku zdaniach opisz swoją pracę, uzasadnij dlaczego właśnie to narysowałeś/łaś. Napisz jaką drogą dotarła do Ciebie informacja o konkursie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

.

 

Data, miejscowość,                          

Czytelny podpis ucznia :                                    

Wyrażam zgodę na udział  w wycieczce: Czytelny podpis  rodzica/prawnego  opiekuna :

 

Podaruj nam 1%

KRS: 0000206271


ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo

gm. Suchy Las,

pow. poznański,

woj. wielkopolskie,


TEL: 510-056-457

NIP: 777-25-61-222

E-MAIL: acyganczyk@clipper.com.pl


Nr konta:

37 1020 4027 0000 1502 0491 7128

Galeria Zdjęć

Nasi dobroczyńcy