Sprawozdania i uchwały

Tytuł:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w 2016 roku

Data:

Opis:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w 2016 roku

+ czytaj więcej

Tytuł:

Bilans za 2016 r.

Data:

Opis:

Bilans za 2016 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Rachunek wyników 2016 r.

Data:

Opis:

Rachunek wyników 2016 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Data:

Opis:

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Informacja dodatkowa za 2016 r.

Data:

Opis:

Informacja dodatkowa za 2016 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 1/2017

Data:

Opis:

Uchwała nr 1/2017

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 2/2017

Data:

Opis:

Uchwała nr 2/2017

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 3/2017

Data:

Opis:

Uchwała nr 3/2017

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 4/2017

Data:

Opis:

Uchwała nr 4/2017

+ czytaj więcej

Tytuł:

Lista obecności z 22.03.2017 r.

Data:

Opis:

Lista obecności z 22.03.2017 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w roku 2015

Data:

Opis:

Sprawozdanie z działalności w roku 2015

+ czytaj więcej

Tytuł:

Bilans 2015 r.

Data:

Opis:

Bilans 2015 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Rachunek wyników 2015 r.

Data:

Opis:

Rachunek wyników 2015 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Informacja dodatkowa za 2015 rok

Data:

Opis:

Informacja dodatkowa za 2015 rok

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok

Data:

Opis:

Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok

+ czytaj więcej

Tytuł:

Lista obecności 2016 r.

Data:

Opis:

Lista obecności

+ czytaj więcej

Tytuł:

Protokół z Walnego Zebrania

Data:

Opis:

Protokół z Walnego Zebrania

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 1 /2016

Data:

Opis:

Uchwała nr 1 /2016

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 2 /2016

Data:

Opis:

Uchwała nr 2 /2016

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 3 /2016

Data:

Opis:

Uchwała nr 3 /2016

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwałą nr 4 /2016

Data:

Opis:

Uchwała nr 4 /2016

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Nr 1/2015

Data:

11.07.2015

Opis:

Uchwała Nr 1/2015

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Nr 2/2015

Data:

11.07.2015

Opis:

Uchwała Nr 2/2015

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Nr 3/2015

Data:

Opis:

Uchwała Nr 3/2015

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Nr 4/2015

Data:

11.07.2015

Opis:

Uchwała Nr 4/2015

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie Finansowe

Data:

Opis:

Sprawozdanie Finansowe

+ czytaj więcej

Tytuł:

Bilans

Data:

Opis:

Tytuł:

Informacja dodatkowa

Data:

Opis:

Informacja dodatkowa

+ czytaj więcej

Tytuł:

Protokół z Walnego Zebrania

Data:

Opis:

Protokół z Walnego Zebrania

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Data:

Opis:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

Data:

Opis:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

+ czytaj więcej

Tytuł:

Lista obecności

Data:

Opis:

Lista obecności

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 1/2014

Data:

30.03.2014

Opis:

Uchwała nr 1/2014

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 2/2014

Data:

30.03.2014

Opis:

Uchwała nr 2/2014

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 3/2014

Data:

30.03.2014

Opis:

Uchwała nr 3/2014

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 4/2014

Data:

Opis:

Uchwała nr 4/2014

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

Data:

30.03.2014

Opis:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Lista obecności

Data:

30.03.2014

Opis:

Lista obecności

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w 2013 r.

Data:

30.03.2014

Opis:

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w 2013 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Data:

30.03.2014

Opis:

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

+ czytaj więcej

Tytuł:

Informacja dodatkowa za 2013 rok

Data:

30.03.2014

Opis:

Informacja dodatkowa za 2013 rok

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 1/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała nr 1/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 3/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała nr 3/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 2/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała nr 2/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Walnego zebrania Nr 5/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała Walnego zebrania Nr 5/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Walnego zebrania Nr 6/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała Walnego zebrania Nr 6/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Walnego zebrania Nr 7/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała Walnego zebrania Nr 7/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Walnego zebrania Nr 8/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała Walnego zebrania Nr 8/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała Walnego zebrania Nr 9/2013

Data:

27-03-2013

Opis:

Uchwała Walnego zebrania Nr 9/2013

+ czytaj więcej

Tytuł:

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Data:

27-03-2013

Opis:

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom za rok 2012

Data:

27-03-2013

Opis:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom za rok 2012

+ czytaj więcej

Tytuł:

Lista obecności na walnym zebraniu członków w dniu 24.03.2013r.

Data:

27-03-2013

Opis:

Lista obecności na walnym zebraniu członków w dniu 24.03.2013r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w roku 2012

Data:

27-03-2013

Opis:

Sprawozdanie z działalności Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w roku 2012

+ czytaj więcej

Tytuł:

Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok

Data:

27-03-2013

Opis:

Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok

+ czytaj więcej

Tytuł:

Informacja dodatkowa za 2012 rok

Data:

27-03-2013

Opis:

Informacja dodatkowa za 2012 rok

+ czytaj więcej

Tytuł:

Uchwała nr 1/2012

Data:

18-03-2012

Tytuł:

Uchwała nr 2/2012

Data:

18-03-2012

Tytuł:

Uchwała nr 3/2012

Data:

18-03-2012

Tytuł:

Uchwała nr 4/2012

Data:

18-03-2012

Tytuł:

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Data:

18-03-2012

Tytuł:

Sprawozdanie z działalności

Data:

18-03-2012

Tytuł:

Sprawozdanie finansowe

Data:

Tytuł:

Sprawozdania

Data:

31-03-2012

Opis:

Sprawozdanie z działalności w 2011 r.

+ czytaj więcej

Tytuł:

STATUT STOWARZYSZENIA

Data:

13.05.2004

Opis:

Statut stowarzyszenia pod nazwą: SUCHOLESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM

+ czytaj więcej

Podaruj nam 1%

KRS: 0000206271


ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo

gm. Suchy Las,

pow. poznański,

woj. wielkopolskie,


TEL: 510-056-457

NIP: 777-25-61-222

E-MAIL: acyganczyk@clipper.com.pl


Nr konta:

37 1020 4027 0000 1502 0491 7128

Nasi dobroczyńcy