Aktualności

.

28.12.13

REGULAMIN

 

VII GWIAZDKOWEGO TURNIEJU NOŻNEJ HALOWEJ

O PUCHAR PREZESA

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

I CEL IMPREZY

 

Popularyzacja sportu, wyłonienie młodych talentów piłkarskich.

 

II ORGANIZATORZY

 

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Wójt Gminy Suchy Las.

                                                                                

III PATRONAT MEDIALNY

 

Gazeta Sucholeska, TVSL, Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy, Głos Wielkopolski

 

IV TERMIN, MIEJSCE

 

Turniej odbędzie się w dniu 28.12.2013r. w

Hali widowiskowo- sportowej w Suchym Lesie.

Rozpoczęcie turnieju – sobota  godz. 9.00 – losowanie .

 

V UCZESTNICTWO

 

Uczestnikami mogą być zawodnicy urodzeni w 2003r. oraz młodsi.

W turnieju weźmie udział 10 zespołów

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe od drużyny wynosi 150 zł..

Płatne na konto Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

ul. Nad Torem 23 62-001 Chludowo

Nr konta : 37 1020 4027 0000 1502 0491 7128 z dopiskiem ‘darowizna dla utalentowanych sportowo dzieci’

 

VI ZGŁOSZENIA

 

1.        Należy czytelnie wypełnić kartę zgłoszeniową

2.        Za zgodność listy zgłoszeniowej odpowiada pełnoletni opiekun, który składa czytelny podpis pod listą zawodników

3.        Prawidłowo wypełnione listy zgłoszeń należy wysłać na adres e-mail: maciej.kachlicki@wp.pl, w temacie należy wpisać nazwę drużyny.

4.        Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie.

5.        Drużyna może zgłosić do w udziału w turnieju 10 zawodników.

6.        Na turniej należy zabrać oraz przedstawić organizatorom potwierdzenie wpłaty wpisowego (z poczty lub banku).

 

VII  PRZEPISY GRY

 

1. Czas gry : 1x10 minut, od półfinałów 1x12 minut.

2. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.

3. Można zdobyć bramkę bezpośrednio z rozpoczęcia gry.

4. Zabrania się gry wślizgiem.

5. Jeśli piłka odbije się od sufitu, jest wtedy rzut wolny.

6. Gra 5 zawodników plus bramkarz.

7. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, ale piłka musi kozłować na własnej połowie, bądź któryś z zawodników musi ją dotknąć.

8. Gra z autu wznawiana jest nogą (piłka musi stać!).

9. Czas na wznowienie gry 4 sekundy.

10. Ustawienie zawodników od piłki przy autach i rzutach wolnych wynosi 3m.

11. Zmiany wielokrotnie jak w hokeju.

12. Obowiązują kary czasowe 1,2,3,5 min. oraz czerwona kartka.

13. Kiedy piłka dotknie jednej ze ścian bocznych to wówczas jest aut, który wykonujemy z linii.

14. Zakaz gry „na główkę” przez bramkarza i przerzucanie piłki na drugą stronę boiska.

15. Pozostałe przepisy jak w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Każdy zawodnik winien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną bądź inny dokument tożsamości.

Za szkody powstałe z winy uczestnika imprezy odpowiada sprawca!!!

Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni.

Każdy uczestnik powinien się zbadać u lekarza przed udziałem w rozgrywkach

 

VIII PUNKTACJA

 

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.

 

O kolejności miejsc w grupie decydują:

1. Większa ilość zdobytych punktów

2. W przypadku uzyskania przez drużyny równej liczby punktów o kolejności w grupie decydują:

A/ wynik bezpośredniego spotkania

B/ lepsza różnica bramek w grupie

C/ większa liczba zdobytych bramek w grupie

3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzi losowanie.

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu wykonuje się 3 rzuty karne, potem po 1 aż do skutku.

 

IX UBEZPIECZENIE

 

Udział w turnieju odbywa się na własną odpowiedzialność .

Nie ubezpieczamy uczestników od NNW i KL.

 

X OBOWIĄZKI DRUŻYN

 

1.        Opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania wszystkich legitymacji szkolnych swoich zawodników,  a w szczególności przed i w trakcie rozgrywania każdego meczu.

2.        W przypadku braku legitymacji drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

3.        Zawodnik zgłoszony do gry w jednym zespole nie ma prawa grać w innej drużynie zgłoszonej w turnieju. Stwierdzenie w/w incydentu spowoduje natychmiastową dyskwalifikacje drużyny zawodnika.

4.        Pełnoletni opiekun ma obowiązek reprezentować swoją drużynę do momentu zakończenia przez nią udziału w turnieju – włącznie ze zwrotem klucza do szatni, który wcześniej pobrał.

 

XI NAGRODY

 

Organizatorzy turnieju zapewniają uczestnikom następujące nagrody :

· Dyplom, statuetka dla króla strzelców.

· Dyplom, statuetka dla najlepszego bramkarza.

·  Puchary dla 4 najlepszych drużyn.

· Nagrody niespodzianki dla drużyn zwycięskich.

 

 

 

OFICJALNY SPONSOR TURNIEJU: Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. 

Podaruj nam 1%

KRS: 0000206271


ul. Nad Torem 23

62-001 Chludowo

gm. Suchy Las,

pow. poznański,

woj. wielkopolskie,


TEL: 510-056-457

NIP: 777-25-61-222

E-MAIL: acyganczyk@clipper.com.pl


Nr konta:

37 1020 4027 0000 1502 0491 7128

Galeria Zdjęć

Nasi dobroczyńcy